Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
177895874443153776462
2837378835254455162
3707578517830387163
4837178605042385756
5797478474061458639
6877378536768389245
7907278857377319248
8776355884757287045
9836183544172257346
10906270694575274245
11867081533248324249
12858354484234444648
13848460575043735450
14877962886046384179
15726856607545434459
16867848586843394553
17809139758949605062
18928925487245335460
19898838777536335379
20858754527036374252
21907559395350504357
22907354334952424465
2390724138505335081
24858346547983384376
25927056657344624571
26796955506537747256
27805769444745396644
28835856445042707545
297745734649608647
308057515041628889
317973384667


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 2.10.2023 22:45:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)