Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1939392939393
2949378939293
3939378909389
4949278839493
59391788893
69491789293
79492789393
89292879488
99392939493
109392949492
119492929493
129393939493
139394919393
149493939393
159393899393
169493909393
179394929293
189494779089
199493869193
209394919393
219293939394
229393939394
239394939393
249393939293
259393939389
269389939292
279086939388
289192909393
2992929293
3093939293
31939493


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 5.6.2023 13:10:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)