Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí


Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.


LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec
1939392939393939394959494
2949378939293939494938793
3939378909389938994949392
4949278839493929292939392
5939178889393929394949391
6949178929393939494949494
7949278939393939494949594
8929287948893939494949494
9939293949393929494949591
10939294949293939494949494
11949292949393939494949494
12939393949393909494939495
13939491939393929494949595
14949393939393949493939595
15939389939393939494949494
16949390939393889394949394
17939492929393939393949395
18949477908993949494949495
19949386919393939494939495
20939491939393929394939595
21929393939493939494919596
22939393939493938989949394
23939493939393939393959094
24939393929392899489959395
25939393938993939393949395
26938993929293949494959494
27908693938893949494949394
28919290939393949394959493
299292929390949394949295
309393929393949494929395
3193949394949395


Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.Poslední aktualizace: 22.5.2024 14:35:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1097)